Luminiscenční laboratoř

/album/luminiscencni-laborator/img-0396-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0397-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0398-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0399-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0401-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0402-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-3458-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-3464-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-3483-jpg/ /album/luminiscencni-laborator/img-0384-jpg/

Luminiscenční laboratoř je součástí Nízkoteplotní laserové laboratoře Oddělení optické spektroskopie na Katedře chemické fyziky a optiky. Nachází se v budově Ke Karlovu 3 (F-150) a provádí se zde měření luminiscenčních spekter křemíkových nanomateriálů a organických barviv na bázi porfyrinů a ftalocyaninů. Současně se zde testují optické senzory chemických látek, které pro detekci využívají změn fotoluminiscence studovaných materiálů v přítomnosti chemických látek v plynné nebo v kapalné fázi.