Nabídka bakalářských, diplomových a doktorských prací

 

Bakalářské práce

Příprava, charakterizace a aplikace nanostrukturního křemíku

Příprava a charakterizace materiálů na bázi nanostrukturního křemíku

Detekce organických těkavých látek optickým senzorem na bázi porézního křemíku pro plynnou fázi

 

Aplikace fyzikálních metod při studiu procesů kvašení a určovní kvality nápojů v potravinářství

Aplikace fotoakustické spektroskopie pro sledování procesů tvorby a uvolňování volatilních organických látek: in-line monitorování v průběhu chmelovaru

Sledování chemiluminiscence přírodních látek

 

Senzory chemických látek

Detekce chemických látek v plynné a kapalné fázi pomocí křemenných mikrováh

Aplikace fotoluminiscenčního senzorového pole pro detekci chemických látek v plynných směsích

Testování algoritmů pro vyhodnocování optické odezvy senzorového pole při detekci chemických látek v plynných směsích

 

Studium elektrochemických charakteristik vybraných systémů

Sledování základních elektrochemických procesů na křemíkové elektrodě v elektrolytu na bázi fluoridových iontů

Studium elektrochemických vlastností chlorofylů a bakteriochlorofylů v bezvodých rozpouštědlech

 

 

Diplomové práce

Příprava, charakterizace a aplikace nanostrukturního křemíku

Optické senzory chemických látek na bázi porézního křemíku pro plynnou a kapalnou fázi

 

Aplikace fyzikálních metod při studiu procesů kvašení a určovní kvality nápojů v potravinářství

Využití chemiluminiscence pro sledování průběhu chemických procesů při výrobě piva:  in-line monitorování procesu chmelovaru

Využití fotoluminiscenčního senzorového pole pro měření koncentrace diacetylu při kvašení piva.

 

Senzory chemických látek

Měření fluorescenční senzorové odezvy systémů fluorofor-cyklodextrin pro aplikace v kapilární elektroforéze

Vývoj a optimalizace metodiky vyhodnocování fotoluminiscenční odezvy optické senzorového pole při stanovení konce kvašení piva pomocí měření koncentrace diacetylu

 

Studium elektrochemických charakteristik vybraných systémů

Stanovení optických a elektrochemických charakteristik organometalických látek pro sluneční články pomocí spektroelektrochemie

Sledování procesů na rozhraní polovodič- elektrolyt pro křemíkovou elektrodu pro různé typy elektrolytů

 

 

Doktorské práce

Příprava, charakterizace a aplikace nanostrukturního křemíku

Luminiscenční vlastnosti nových materiálů na bázi křemíku

Příprava a chemické funkcionalizace povrchu materiálů na bázi nanostrukturního křemíku

Optické senzory na bázi porézního křemíku se zvýšenými rozpoznávácími vlastnostmi pro plynnou a kapalnou fázi