Abstrakta se sjezdů a sympozií

1.J. Hála, M. Vácha, J. Dian, I. Pelant and M. Ambrož, Spectral hole burning of model photosynthetic systems. XXth European Congress on Molecular Spectroscopy, Dresden, 1989. Book of Abstracts, 64.

2.J. Hála, M. Vácha, J. Dian, M. Ambrož, F. Adamec, O. Prášil, J. Komenda, L. Nedbal, F. Vácha, J. Mareš, Structure and function of photosynthetic systems studied by hole burning spectroscopy. VIIIth International Conference on Luminescence, Lisbon, Portugal, 1990. Book of Abstracts, 400‑401.

3.J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, M. Vácha and J. Hála, Low temperature hole burning spectroscopy of porphyrins, phthalocyanines and photosynthetic systems, Proceedings of X. conference of Czechoslovak physicists Brno (F. Smutný, ed.), JČSMF, Praha, 1991, 272.

4.M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian and J. Hála, Spectral properties of antenna pigment‑protein complexes studied by hole burning spectroscopy. DPc'91 on conference Leiden, The Netherlands, 1991. Book of Abstracts, PS‑126.

5.F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, M. Vácha and J. Hála, Spectral hole burning of phthalocyanine Langmuir‑Blodgett films. DPc'91 conference, Leiden, The Netherlands, 1991. Book of Abstracts, PW‑2.

6.M. Vácha, J. Pšenčík, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian and J. Hála, Relaxation processes in photosynthetic biopolymers studied by spectral hole burning. 34th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prague, 1992. Book of Abstracts, 4‑P30.

7.F. Adamec, M. Ambrož, E. Brynda, J. Dian, M. Vácha and J. Hála, Hole burning spectroscopy of phthalocyanine Langmuir‑Blodgett films. 34th IUPAC International Symposium on Macromolecules, Prague, 1992. Book of Abstracts, 4‑P31.

8.F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, M. Vácha, E. Brynda and J. Hála, Photophysical properties of phthalocyanine Langmuir-Blodgett films studied by hole burning spectroscopy. EUCMOS XXI Vienna, Austria, 1992, Book of Abstracts (Ed. K. Taga), 75.

9.J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, J. Pšenčík, M. Vácha and J. Hála, Low temperature optical spectroscopy of natural porphyrins. EUCMOS XXI Vienna, Austria, 1992, Book of Abstracts (Ed. K. Taga), 97.

10.M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Pšenčík and J. Hála, Spectral hole burning study of photosynthetic antenna pigment-protein complexes. EUCMOS XXI Vienna, Austria, 1992, Book of Abstracts (Ed. K. Taga), 113.

11.J. Pšenčík, M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Boček and J. Hála, Fast energy transfer in green photosynthetic bacteria studied by spectral hole burning. EUCMOS XXI Vienna, Austria, 1992, Book of Abstracts (Ed. K. Taga), 113.

12.M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Pšenčík, J. Hála, Fast relaxation in photosynthesis studied by spectral hole burning, 9th Czechoslovak Spectroscopic Conference, České Budějovice, 1992, M36.

13.J. Pšenčík, M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Boček, J. Hála, Study of fast energy transfer in bacterial antennae by means of hole burning spectroscopy, 9th Czechoslovak Spectroscopic Conference, České Budějovice, 1992, M27.

14.J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, J. Pšenčík, M. Vácha and J. Hála, Hole burning spectroscopy of natural porphyrins, 9th Czechoslovak Spectroscopic Conference, České Budějovice, 1992, M10.

15.F. Adamec, M. Ambrož, E. Brynda, J. Dian, M: Vácha and J. Hála, Hole burning as a powerful tool for the study of photophysical properties of phthalocyanine Langmuir-Blodgett films, 9th Czechoslovak Spectroscopic Conference, České Budějovice, 1992, M1.

16.F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, M. Vácha, E. Brynda and J. Hála: Fluorescence hole burning spectroscopy of phthalocyanine Langmuir-Blodgett films, Proc. International Conference on Luminescence ICL 93, Storrs 1993, Th5-76.

17.J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, M. Vácha and J. Hála: Site selective and hole burning spectroscopy of biogenous porphyrins: uroporphyrin in chloroform matrix, Proc. International Conference on Luminescence ICL 93, Storrs 1993, Th5-77.

18.P. Malý, A. Trojánek, J. Večeř, V. Kohlová, S. Banáš, M. Vácha, F. Adamec, J. Dian J. Hála and I. Pelant: Luminescence and nonlinear properties of porous silicon, Proc. International Conference on Luminescence ICL 93, Storrs 1993, M4-109.

19.M. Vácha, J. Pšenčík, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, L. Nedbal and J. Hála: Site directed study of excited energy transfer in photosynthetic antenna by hole burning in fluorescence spectra, Proc. International Conference on Luminescence ICL 93, Storrs 1993, M4-110.

20.J. Hála, F. Adamec, J. Dian, J. Pšenčík, M. Vácha: Study of excited energy transfer by spectral hole burning, III. Conference on Methods and Applications of Fluorescence Spectroscopy, Prague 1993, 99.

21.F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, M. Vácha, E. Brynda J. Hála: Fluorescence hole burning spectroscopy of phthalocyanine Langmuir-Blodgett films, Central European Photochemistry Conference Krems 1993, 71.

22.J. Pšenčík, M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Boček, J. Hála: Fast energy transfer in green photosynthetic bacteria studied by spectral hole burning, Central European Photochemistry Conference Krems 1993, 72.

23.J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, M. Vácha, J. Hála: Low temperature spectroscopy of uroporphyrins, Central European Photochemistry Conference Krems 1993, 73.

24.J. Pšenčík, M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Boček, J. Hála: Fast energy transfer in green photosynthetic bacteria studied by spectral hole burning, EMBO Workshop on Green and Heliobacteria, Nyborg 1993, 7.

25.J. Hála, J. Dian, D. Engst, P. Kroh, T. Polívka, J. Pšenčík. M. Vácha: Hole burning study of exciton migration in photosynthetic antenna, ESF Conference Biophysics of Photosynthesis, York, England 1994, A11.

26.T. Polívka, J. Dian, P. Kroh, J. Pšenčík, M. Vácha, J. Hála: Spectral hole burning studies of exciton migration, IUPAC Photochemistry, Praha 1994, 196.

27.J. Pšenčík, M. Vácha, T. Polívka, P. Kroh, J. Dian, J. Boček and J. Hála, Excited Energy Transfer in Chlorosomes of Green Sulphur Bacteria: A Spectral Hole Burning Study, in ESF workshop on Electron and Energy Transfer Dynamics in Photosynthesis and Model Systems, Jyväskylä, Finland, 1994, 33.

28.T. Polívka, D. Engst, J. Dian, P. Kroh, J. Pšenčík, M. Vácha, L. Nedbal, W. F. J. Vermaas and J. Hála, Hole-Burning Spectroscopy of Synechocystis sp. Mutant H114Q, in ESF workshop on Electron and Energy Transfer Dynamics in Photosynthesis and Model Systems, Jyväskylä, Finland, 1994, 32.

29.T. Polívka, D. Engst, J. Dian, P. Kroh, J. Pšenčík, M. Vácha, L. Nedbal, W. Vermaas, J. Hála: Persistent spectral hole burning in the antenna protein CP47 of Synechocystis sp. Mutant H114Q, 4th Topical Meeting on Spectral Hole-Burning and Related Spectroscopies: Science and Application, Tokyo, Japan, 1994, WD18.

30.J. Dian, S. Perna, M. Rückschloss, T. Wirschem, M.G.J. Vepřek-Heijman, S. Vepřek, Blue photoluminescence from tungsten doped nanocrystalline silicon, in International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, Prague 1996, p3-13.

31.J. Dian, J. Valenta, J. Hála, I. Pelant, Slow luminescence and hole burning of porous silicon, in International Conference on Luminescence and Optical Spectroscopy of Condensed Matter, Prague 1996, p3-14.

32.J. Pšenčík, P. Němec, J. Dian, T. Polívka, J. Kudrna, P. Malý, J. Hála: Femtosecond and hole‑burning studies on excitation energy relaxation of bacteriochlorophyll c in chlorosomes of Chl. tepidum. (Eds. D. Zannoni) ESF Workshop on Green and Heliobacteria, 31.8 - 4.9. 1997 Urbino, Italy, 17.

33.J. Pšenčík, T. Polívka, P. Němec, J. Dian, J. Kudrna. P. Malý, J. Hála: Fast energy transfer and exciton dynamics in chlorosomes of green sulfur bacterium Chlorobium tepidum studied by time resolved and hole burning spectroscopy. (Ed. V. Sundström) Femtochemistry 97, 31.8. - 4.9. 1997 Lund, Sweden, 58.

34.J. Dian, J. Valenta, A. Poruba, I. Pelant, Visible photoluminescence of low-dimensional silicon materials, Conference on optical properties of solid state in basic research and applications 1997, 23.-25. 6. 1997, Brno, Czech Rep., p. 60.

35.J. Dian, J. Valenta, K. Luterová, I. Pelant, M. Nikl, D. Muller, J.-J. Grob, J.-L. Rehspringer, B. Hönerlage, Optical Properties of Si+-ion implanted sol-gel derived SiO2 films, EMRS 1999 Spring Meeting, June 1-4, 1999, Strasbourg, France, I-IV/P32.

36.J. Valenta, J. Dian, K. Luterová, D. Muller, J.J. Grob, J.-L. Rehspringer, B. Hönerlage, I. Pelant, Silicon-ion Implanted SiO2 films: Novel Low-Dimensional Semiconductor System for Photonic Applications, Photonics Prague ’99, 3rd International Conference, 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic, p.30.

37.J. Dian, J. Valenta, A. Poruba, K. Luterová, P. Fojtík, I. Gregora, I. Pelant, Silicon-Based Materials for Optoelectronics: Visible Photoluminescence and Electroluminescence from Amorphous Silicon, Photonics Prague ’99, 3rd International Conference, 21-23 June 1999, Prague, Czech Republic, p.87.

38.D. Nižňanský, J. Buršík, G. Kopitkovas, J. Valenta, I. Pelant, J. Dian, Příprava a fotoluminiscenční vlastnosti ZnS a CdS nanostruktur, IX konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 26.-28.6. 2000, Brno, 21.

39.J. Dian, J. Valenta, K. Luterová, T. Holec, I. Jelínek, I. Pelant, Optické vlastnosti nízkodimenzionálních struktur na bázi křemíku, IX konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 26.-28.6. 2000, Brno, 11.

40.J. Valenta, J. Dian, P. Gilliot, B. Hönerlage, Excitonic photoluminescence of CuBr semiconductor nanocrystals in a glass matrix, International Conference on Semiconductor Quantum Dots, 31 July-3 August 2000, München, Germany, 209.

41.V. Švrček, I. Pelant, J.-L. Rehrspringer, P. Gilliot, O. Crégut, B. Hönerlage, T. Chvojka, J. Valenta, J. Dian, Photoluminescence properties of sol-gel derived SiO2 films doped with porous silicon, EMRS 2001 Spring Meeting, June 5-8, 2001, Strasbourg, France, S30.

42.T. Holec, T. Chvojka, I. Jelínek, J. Jindřich, I. Němec, I. Pelant, J. Valenta, J. Dian, Determination of sensoric parameters of porous silicon sensing of organic vapors, EMRS 2001 Spring Meeting, June 5-8, 2001, Strasbourg, France, S31.

43.T. Chvojka, T. Holec, I. Jelínek, I. Němec, J. Jindřich, M. Lorenc, J. Koutníková, V. Král, J. Dian, Optical porous-silicon-based sensors with chemically modified surface for detection of organic vapors, Photonics Prague 2002, 26-29 May 2002, Prague, 109.

44.T. Chvojka, V. Vrkoslav, I. Jelínek, J. Jindřich, M. Lorenc, J. Dian, Mechanism of photoluminescence sensoric response of porous silicon for organic vapors in gas and liquid phase, EMRS 2003 Spring Meeting, June 10-13,2003, Strasbourg, France, N11.

45.J. Dian, T. Chvojka, V. Vrkoslav, I. Jelínek, J. Jindřich, M. Lorenc, I. Němec, V. Král, Optické senzorické prvky na bázi porézního křemíku pro detekci analytů v plynné a kapalné fázi, X konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 23.-25.6. 2003, Brno, 5.

46.D. Nižňanský, A. Macek, V.Vrkoslav, T. Chvojka, I. Jelínek, I. Němec, J. Dian, Studium povrchu porézního Si pomocí technik HRTEM a SEM a vlivu morfologie na optické vlastnosti ve viditelné a infračervené oblasti, X konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 23.-25.6. 2003, Brno, 6.

47.J. Dian, A. Macek, D. Nižňanský, I. Němec, V. Vrkoslav, T. Chvojka, I. Jelínek, HRTEM and SEM study of porous silicon  - relationship between fabrication, morphology and optical properties, 1st Int. Meeting on Applied Physics APHYS-2003, Oct. 13.-18. 2003, Badajoz, Spain, 518.

48.V. Vrkoslav, I. Jelínek, M. Matocha, V. Král, J. Dian, Photoluminescence from porous silicon impregnated with cobalt phthalocyanine, EMRS 2004 Spring Meeting, May 24-28, 2004, Strasbourg, France, G/PII.07.

49.V. Vrkoslav, I. Jelínek, G. Broncová, V. Král, J. Dian, Polypyrrole functionalized porous silicon for gas sensing applications, EMRS 2005 Spring Meeting, May 31-June 3, 2005, Strasbourg, France, AG/PIII.65.

50.J. Dian, I. Jelínek, Visible photoluminescence from silicon-based materials, 15th conference of Slovak and Czech physicists, J. Kováč, M. Reiffers, Eds., 5.-8.9.2005, Košice, S6O5.

51.I. Jelínek, J. Dian, Porous silicon based optical sensors of chemical species – mechanisms of detection and selectivity enhancement of sensor response, 15th conference of Slovak and Czech physicists, J. Kováč, M. Reiffers, Eds., 5.-8.9.2005, Košice, S6O6.

52.T. Trojan, J. Jindřich, V.Vrkoslav, I. Jelínek, J. Dian, Permethylated 6I-alkenoylamino-6I-deoxy b-cyclodextrin derivatives as modifiers of photoluminescence sensor response of porous silicon, XIII international Cyclodextrin Symposium, , May 14-17, 2006, Torino, Italy, 1-O6.

53. V.Vrkoslav, I. Jelínek,T. Trojan, J. Jindřich, J. Dian, Porous silicon with beta cyclodextrin derivatives modified surface for photoluminescence sensing of organic molecules in gas and liquid phases, E-MRS IUMRS ICEM 2006 Spring Meeting, May 29- June 2, 2006, Nice, France, C 5 04.

54.J. Dian, V. Vrkoslav, I. Jelínek, G. Broncová, V. Král, Fotoluminiscenční senzory chemických látek na bázi porézního křemíku s povrchem modifikovaným polypyrrolem, XI konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 26.-28.6. 2006, Brno, 4.

55.J. Jindřich, T. Trojan, V. Vrkoslav, I. Jelínek, J. Dian, Syntéza beta-cyklodextrinových derivátů a funkcionalizace povrchu nanokrystalického křemíku pro senzory chemických látek se zvýšenými rozpoznávacími schopnostmi,  XI konference Optické vlastnosti pevných látek v základním výzkumu a aplikacích, 26.-28.6. 2006, Brno, 5.

56.J. Dian, J. Jindřich, I. Jelínek, Photoluminescence sensing of chemical species with functionalized porous silicon, 2nd Workshop “Hybrid Nanostructured Materials – Synthesis, Properties, Applications”, November 8-9., 2006, Dresden, Germany (přednáška).

57.J. Jindřich, I. Jelínek, R. Volf, J. Dian, Functionalization of macroporous silicon with organic molecules and polymers, 2nd Workshop “Hybrid Nanostructured Materials – Synthesis, Properties, Applications”, November 8-9., 2006, Dresden, Germany (přednáška).

58.J. Dian, V. Vrkoslav, I. Jelínek, Gas phase photoluminescence sensor response of functionalized porous silicon, EMRS 2007 Spring Meeting, May 28 - June 1, 2007, Strasbourg, France, O/P2 24, O-10.

59.J. Dian, I. Jelínek, V. Vrkoslav, G. Broncová, R. Volf, Optical Detection of Chemical Species in Gas Phase with Polypyrrole-Functionalized Porous Silicon, NanoSMat 2007, 2nd International Conference on Surface Coatings and Nanostructures, 9-11 July 2007, Alvor, Algarve, Portugal, pp.94-95.

60.J. Dian, G. Broncová, I. Jelínek, Optical Detection of Chemical Species in Gas Phase with Polypyrrole-Functionalized Porous Silicon, 3rd Interregional nano-workshop Prague 2007, 9.-10.11.2007, přednáška.

61.J. Dian, Nanocrystalline silicon based chemosensors – principles of operation and applications, ICNM -2009, 1st International Conference on Nanostructured Materials and Nanocomposites, April 7-9, 2009, Kottayam, Kerala, India, Invited lecture, IL 12, p11.