Patenty a užitné vzory

4. J. Dian, M. Dienstbier, Způsob detekce přítomnosti vybraných chemických látek v plynné fázi, přihláška vynálezu, PV 2012-980, ÚPV.

3. J. Dian, M. Dienstbier, J. Flégl, L. Adam, Automatizované měřící zařízení pro fotoluminiscenční optickou detekci diacetylu a jiných těkavých organických látek v plynné směsi, užitný vzor, číslo dokumentu: 27018, číslo spisu: 2013-29018, datum zápisu: 10.6.2014.

2. J. Dian, M. Dienstbier, J. Flégl, L. Adam, Optický senzorový modul pro detekci chemických látek v plynné fázi, zejména diacetylu, číslo dokumentu: 27005, číslo spisu: 2013-28555, datum zápisu: 10.6.2014.

1. J. Dian, Elektrochemická cela pro přípravu funkcionalizovaných senzorových prvků na bázi porézního křemíku, užitný vzor, číslo dokumentu: 25387, číslo spisu: 2012-27270, datum zápisu: 16.5.2013.