Příspěvky ve sbornících

24. I. Jelínek, J. Dian, J. Jindřich, Optosenzory na bázi porézního křemíku, Chem. Listy 102 (2008) 619.

23. J. Dian, I. Jelínek, J. Jindřich, Příprava nanostrukturního křemíku a jeho funkcionalizace látkami s molekulárním rozpoznáváním, Chem. Listy 101 (2007) 935-936.

22. J. Dian, I. Jelínek, Funkcionalizace povrchu nanostrukturního křemíku organickými látkami pomocí hydrosilylačních reakcí, Chemické. Listy 100 (2006) 1002-1003.

21. I. Jelínek, V. Vrkoslav, T. Trojan, J. Jindřich, J. Dian, Host-Guest Interaction in Gas Phase Chemical Sensing of Permethyl-6I-Alkenoylamino-6I-Deoxy-b-Cyclodextrin Derivatized Porous Silicon, 5th International Conference Porous Semiconductors – Science and Technology, 12-17 March 2006, Sitges-Barcelona, Spain, 380-381.

20. J. Dian, V. Vrkoslav, I. Jelínek, Chemical Sensing by Simultaneous Measurements of Photoluminescence Intensity and Photoluminescence Decay Time of Porous Silicon, 5th International Conference Porous Semiconductors – Science and Technology, 12-17 March 2006, Sitges-Barcelona, Spain, 370-371.

19. V. Vrkoslav, T. Trojan, J. Jindřich, J. Dian, I. Jelínek, Modifikace fotoluminiscenční senzorové odezvy porézního křemíku permethyl-61-alkenoyalamino-61-deoxyderiváty cyklodextrinu, Chemické. Listy 99 (2005) 875-876.

18. I. Jelínek, V. Vrkoslav, J. Jindřich, J. Dian, Porous silicon-based optical sensors of chemical species – mechanisms of detection and selectivity enhancement of sensor response, Proceedings of 15th conference of Slovak and Czech Physicists, 5-9.9.2005, Košice, pp. 49-50.

17. J. Dian, I. Jelínek, Visible photoluminescence from silicon-based materials, Proceedings of 15th conference of Slovak and Czech Physicists, 5-9.9.2005, Košice, pp. 47-48.

16. V. Vrkoslav, I. Jelínek, J. Dian, Porous silicon sensor of chemical species based on simultaneous measurements of luminescence quenching and luminescence decay time shortening, Proceedings of the 2nd International Student conference “Modern Analytical Chemistry”, September 26-27 2005, Charles University Prague pp. 80-85.

15. V. Vrkoslav, I. Jelínek, V. Král, J. Dian, Sensing of organic molecules in gas and liquid phases with porous silicon, Chemické listy 98 (2004) 1057

14. V. Vrkoslav, I. Jelínek, V. Král, J. Dian, Photoluminescence sensor response from porous silicon modified with cobalt phthalocyanine, Chemické listy 98 (2004) 1057

13. V. Vrkoslav, I. Jelínek, J. Dian, Surface modified porous silicon sensor – selectivity and stability enhancement of luminescence quenching response, Chemické listy 98 (2004) 1040

12. V. Vrkoslav, I. Jelínek, G. Broncová, H. Březnová, V. Král, J. Dian, Polypyrrole-functionalized porous silicon – novel material for detection of organic analytes in gas phase, Chemické listy 98 (2004) 1039

11. J. Dian, T. Chvojka, V. Vrkoslav, I. Jelínek, Photoluminescence quenching of porous silicon in gas and liquid phase – The role of dielectric quenching and capillary condensation effects, 4th International Conference Porous Semiconductors – Science and Technology, 14-19 March 2004, Cullera-Valencia, Spain, 414- 415

10. J. Dian, T. Chvojka, T. Holec, I. Jelínek, J. Jindřich, M. Lorenc, I. Němec, J. Koutníková, V. Král, Recognition enhancement in photoluminescence quenching of derivatized porous silicon in sensing of alcohol vapors, 3rd International Conference Porous Semiconductors – Science and Technology, 10-15 March 2002, Puerto de la Cruz, Tenerife, Spain, 105-106

9. J. Dian, T. Holec, I. Jelínek, J. Jindřich, J. Valenta, I. Pelant, Surface Stabilization of Porous Silicon with Chlorosilane Derivatives for Hydrocarbon Gas Sensing Applications, 2nd International Conference Porous Semiconductors – Science and Technology, 12-17 March 2000, Madrid, Spain, 276-277

8. J. Dian, G. Kopitkovas, J. Buršík, D. Nižňanský, J. Valenta, I. Pelant, Příprava a optické vlastnosti CdS a ZnS nanostruktur, Seminář odborné skupiny Polovodiče FVS JČMF, 31.1.-2.2. 2000, Liblice, 59-60

7. F. Adamec, M. Ambrož, E. Brynda, J. Dian, M. Vácha and J. Hála, Hole burning spectroscopy of artificial light harvesting systems, Proceedings of International Conference on Photonics 92, Olomouc 1992, 373-377

6. J. Dian, F. Adamec, M. Ambrož, J. Pšenčík, M. Vácha and J. Hála, Applications of photonics in biomedicine: Low temperature spectroscopy of uroporphyrins, Proceedings of International Conference on Photonics 92, Olomouc 1992, 361-365

5. J. Pšenčík, M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Boček and J. Hála, Bacterial antennae as a model for artificial solar energy devices: Study of excited energy transfer, Proceedings of International Conference on Photonics 92, Olomouc 1992, 379-383

4. M. Vácha, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, J. Pšenčík and J. Hála, Photosynthetic systems as natural molecular devices: Hole burning study of primary photosynthetic processes, Proceedings of International Conference on Photonics 92, Olomouc 1992, 367-371

3. I. Pelant, J. Hála, M. Vácha, J. Dian and K. Vojtěchovský, Trends in photoluminescence diagnostics of silicon, in Digest: Silicon '90, Vol. II (Z. Kašlík ed.), Dům techniky Ostrava, 1990, 113-118

2. M. Vácha, J. Dian, J. Hála, Site Selection Spectroscopy of Bacteriopheophorbide-a., Proceedings of VIth Int. Conference on Energy and Electron Transfer (Eds. J. Fiala, J. Pokorný), Charles University, Prague 1989, 33-34

1. J. Hála, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, I. Pelant, O. Prášil, R. Tesař and M. Vácha, Low Temperature Optical Spectroscopy of Photosynthetic Systems, Proceedings of the VIth Int. Conference on Energy and Electron Transfer (Eds. J. Fiala, J. Pokorný), Charles University, Prague 1989, 122-126