Zlepšovací návrhy, užitné vzory, patenty

3. J. Hála, M. Ambrož, J. Dian, F. Adamec, M. Vácha, O. Podzimek, K. Volf, Fosforoskop se synchronizační jednotkou, TU 2-90, ZN 424-90, MFF UK Praha, 1990.

2. I. Pelant, J. Dian, M. Vácha, K. Volf, A. Procházka, M. Vaněček, Optimalizace optického detekčního systému v oboru vlnových délek 1.1 ‑ 1.2 μm., ZN 404/89, MFF UK Praha, 1989.

1. J. Hála, J. Prušák, J. Dian, M. Vácha, K. Volf, S. Čech, Úprava optického kryogenního systému pro měření při velmi nízkých teplotách, ZN 366/88, MFF UK Praha, 1988.