Odborné zájmy

1. Příprava a charakterizace nanostrukturních forem křemíku

 • porézní křemík
 • spark-processed Si
 • PE CVD nanostrukturní Si v SiO2 matrici

2. Viditelná fotoluminiscence nanostrukturních polovodičových materiálů

 • porézní křemík
 • Si+ implantovaný SiO2
 • hydrogenizovaný amorfní křemík
 • nanostrukturní CdS a ZnS v SiO2 matrici

3. Optické senzory na bázi porézního křemíku

 • detekce organických látek v plynné a kapalné fázi
 • funkcionalizace povrchu porézního křemíku pro senzorová pole
 • mechanizmy molekulárního rozpoznávání
 • aplikace v praxi

4. Elektrochemické vlastnosti polovodičových materiálů

 • elektrochemické procesy na křemíkové elektrodě
 • podmínky vzniku porézního křemíku

5. Elektrochemické a fotoluminiscenční vlastnosti biogenních porfyrinů

 • elektrochemie a spektroelektrochemie porfyrinových systémů v nevodných prostředích
 • nízkoteplotní absorpce a fotoluminiscence