Vítejte na našem webu

Hlavním předmětem našeho studia jsou elektrochemická příprava a optické vlastnosti křemíkových nanostruktur. Současně se snažíme o přenos výsledků výzkumu do praxe, v této oblasti se zabýváme zejména realizací senzorů chemických látek, dále pak aplikací různých fyzikálních technik pro studium procesů v pivovarnictví. Jde o výrazně mezioborovou problematiku, kterou studujeme ve spolupráci s řadou dalších pracovišť (Přírodovědecká fakulta UK, Fakulta Chemicko-inženýrská VŠCHT Praha, Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s., Centec automatica, s.r.o.).

Information in English is available at ResearchGate