Projekty

16. TAČR TA01011363 „Výzkum a vývoj senzorového systému pro stanovení obsahu diacetylu v pivu", 2011-2013 (řešitel J. Dian)

15. FRVŠ 23/2010 „Inovace předmětu a vytvoření multimediálního učebního textu k přednášce speciální spektrometrické metody“, 2010 (řešitel P. Rychlovský).

14. GAČR č. 206/09/0375 „Samoorganizující se světlosběrné struktury na bázi chlorosomů zelených fotosyntetických bakterií“ , 2009-2012 (řešitel J. Pšenčík)

13. GAUK č. 85207 „Studium nanočástic v molekulových paprscích“, 2007 (řešitel V. Profant)

12. GAČR č. 203/06/0786 „Modifikace povrchu nanokrystalického křemíku organickými rozpoznávacími prvky pro optickou detekci chemických látek“, 2006-2008 (řešitel J. Dian)

11. VZ MSM0021620835 „Fyzika molekulárních, makromolekulárních a biologických systémů“, 2005-2011 (řešitel J. Hála)

10. GAUK č. 424/2004/B-CH/PřF „Fluorosenzory na bázi porézního křemíku derivatizovaného cyklodextriny“, 2004-2006 (řešitel I. Jelínek).

9. GAČR č. 203/03/0900 „Optické senzory na bázi porézního křemíku se zvýšenými rozpoznávacími vlastnostmi“, 2003-2005  (řešitel J. Dian)

8. GAUK č. 144/00 “Senzory na bázi porézního křemíku pro detekci plynů a vybraných modelových systémů v roztoku”, 2000-2002 (řešitel J. Dian)

7. MŠMT VS 97113 „Komplexní laboratoř spektroskopie vysokého rozlišení a silných magnetických polí”, 2000 (řešitel P. Hoschl)

6. VZ MSM 113200001 „Fyzika biologických systémů a syntetických makromolekulárních struktur“, 2000 (řešitel J. Hála)

5. GAAV č. B1112901 “Nelineární optické vlastnosti křemíkových nanokrystalů”, 1999-2001 (řešitel J. Valenta)

4. GAČR č. 202/98/0669 „Nanostrukturní polovodičové materiály – zdokonalení technologie, cílené změny elektronických a optických vlastností“, 1998-2000 (řešitel J. Valenta)

3. NATO linkage grant HTECH.LG972051 “Investigation of Carrier Dynamics in Silicon Nanocrystallite Structures”, 1998-2000 (řešitel v ČR I. Pelant)

2. GAUK č. 287 „Relaxační a rekombinační procesy ve fotonice” (řešitel J. Hála)

1. Tempus JEP 2327, Centrum for Doctoral Study in Biophysics and Chemical Physics, 1991-1994 (koordinátor pro ČR J. Plášek)