Kontakt

Pracoviště je umístěno na Karlově. Chemická a luminiscenční laboratoř a infračervený mikroskop se nacházejí na adrese Ke Karlovu 3, I. patro, č.dv. M113.

tel: 221 911 268