Výzkumné zprávy

1. I. Pelant, J. Hála, M. Ambrož, V. Kohlová, J. Dian, M. Vácha, Analýza příměsí v krystalech Si fotoluminiscenční metodou III, Výzkumná zpráva pro Teslu Rožnov, MFF UK Praha 1988.

2. I. Pelant, J. Hála, V. Kohlová, J. Dian, M. Vácha, Analýza příměsí v krystalech Si fotoluminiscenční metodou IV, Výzkumná zpráva pro Teslu Rožnov, MFF UK Praha 1989.

3. K. Vacek, J. Hála, M. Vácha, J. Dian, Rozvoj výroby brambor ‑ fyzikální metody. Dílčí výzkumná zpráva pro VŠÚB Havlíčkův Brod, MFF UK Praha 1989.

4. J. Hála, F. Adamec, M. Ambrož, J. Dian, M. Vácha, P. Pančoška, K. Vacek, Racionalizace výroby brambor - optická měření. Dílčí výzkumná zpráva pro VŠÚB Havlíčkův Brod. MFF UK Praha 1990.

5. J. Dian, Blue photoluminescence from tungsten doped nc-Si/a-SiO2 films, Research report for Alexander von Humboldt-Stiftung, Technical University Munich 1996.